Advokát Praha 5: Mgr. Iva Jelínková, advokátka, právník, právo - historie
spravedlnost
www.pravnizastoupeni.cz

Poskytování právních služeb neodporuje aktuálním opatřením COVID-19

Vážení klienti,

v současné době poskytuji placené právní služby na adrese sídla mé kanceláře bez omezení. Současně, s ohledem na aktuální pandemickou situaci, poskytuji placené právní služby také online. Kontaktovat mne můžete telefonicky, přes Skype, WhatsApp nebo elektronickou formou, a domluvíme se na dalším postupu.

Níže jsou uvedeny podrobnosti ohledně poskytování právních služeb:

Osobní schůzky je možné realizovat s ohledem na Usnesení vlády ČR č. 1116 ze dne 30. 10. 2020 o přijetí krizového opatření, č. 1079 ze dne 21. 10. 2020 a č. 1103 ze dne 26. 10. 2020, o přijetí krizového opatření, dle kterých se zákaz poskytování služeb stanovený těmito usneseními vlády NEVZTAHUJE na advokáty.

On-line konzultace probíhají prostřednictvím aplikace Skype nebo WhatsApp s tím, že odměna za konzultaci se platí předem bezhotovostním převodem na bankovní účet. Cena za konzultaci je Kč 1.600,–/1 hod., a to dle času, který s uvedeným strávím.

Sepis návrhů na zahájení řízení, žalob a dalších podání je poskytováno elektronickou formou, tedy návrh Vám zašlu elektronicky i s pokyny, jak máte dále postupovat. Odměna za sepis podání se platí předem bezhotovostním převodem na bankovní účet. Cena za sepis podání je Kč 1.600,–/1 hod., a to dle času, který s uvedeným strávím.

Přeji Vám pevné zdraví a těším se na spolupráci.

Levé menu

Adresa

  • Sídlo
  • Štefánikova 48
  • 150 00 Praha 5
  •  

E-mail

Telefon

Co za mnou stojí

Mediální výstupy:

23. 8. 2017komentář k nálezu Ústavního soudu ČR sp. zn. I. ÚS 3226/16 ze dne 29. 6. 2017 (datum vyhlášení 24. 7. 2017), jímž došlo k uznání rodičovství dvou osob stejného pohlaví platné na území cizího státu, na serveru LIDOVKY.cz
6. 2. 2013právní okénko v pořadu České televize Sama doma
4/2011–1/2013příspěvky do právní poradny Pražského zpravodaje

Praxe a studium:

2/201810leté výročí samostatné právní praxe
12/2015přestěhování kanceláře do větších prostor
2/20135leté výročí samostatné právní praxe
2013spuštěna služba www.rozvodonline.cz - Interaktivní formuláře s právní garancí
02/2008–dosudsamostatná advokátka se stále se rozšiřující klientelou, a to především na základě pozitivních referencí. Mám řadu dlouholetých klientů, nejsou výjimečné případy, kdy řeším různé právní problémy pro několik generací téže rodiny.
12/2007složení advokátních zkoušek
09/2004–01/2008zaměstnána v advokátní kanceláři JUDr. Zdeňka Koschina, se sídlem AK: Štefánikova 48, 150 00 Praha 5 - Smíchov na pozici: advokátní koncipientka
09/1999–05/2004studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Další znalosti a zkušenosti:

12/1997mezinárodní zkouška z anglického jazyka FCE
1996/1997roční studium na střední škole Washington High School ve městě Kansas City, státě Kansas, USA

Your message has been sent successfully! Po zaslání Vás budu kontaktovat.

Tip:

Uspořádejte si své majetkové vztahy před uzavřením manželství.

Mgr. Iva Jelínková

Odešli email

Máte právní problém?

Zavolejte na:
+420 608 740 551

nebo vyplňte formulář.