Advokát Praha 5: Mgr. Iva Jelínková, advokátka, právník, právo
spravedlnost

Jsem s Vámi již 15 let.

www.pravnizastoupeni.cz

Adresa

  • Sídlo
  • Štefánikova 48
  • 150 00 Praha 5
  •  

E-mail

Telefon

Právní zaměření

Jako samostatná advokátka poskytuji klientům, kterými jsou jak fyzické, tak právnické osoby (společnosti, společenství vlastníků jednotek atd.), komplexní právní služby ve všech oblastech práva ČR, zejména však v oblastech:

Fyzickým osobám poskytuji právní služby při řešení různých standardních či méně standardních právních problémů, právnickým osobám a podnikajícím fyzickým osobám pak poskytuji právní služby ve věcech souvisejících s jejich podnikatelskou činností. Při poskytování právních služeb postupuji v souladu s právními předpisy o advokacii; jsem povinna zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s poskytováním právních služeb dozvím.

Každý případ je individuální, stejně tak i požadavky klienta. Nabízím osobní přístup s důrazem na specifické aspekty každého jednotlivého případu. Při poskytování právních služeb využívám i prostředků spojených s elektronizací justice (elektronický platební rozkaz - eJustice, zaručený kvalifikovaný elektronický podpis - ePodatelna). Spolupráce probíhá v souladu s požadavky klienta, a to formou osobního jednání nebo pomocí prostředků dálkové komunikace (elektronicky, telefonicky, faxem). Právní služby poskytuji jak v místě svého sídla, tak i v místě sídla klienta. Samozřejmostí je flexibilita, a to dle časových možností klienta. Klient je v průběhu spolupráce informován o vývoji případu, veškeré právní kroky jsou s ním konzultovány. V rámci své činnosti spolupracuji i s notářskou kanceláří.

Rodinné právo, rozvody, SJM (společné jmění manželů)

Právní poradenství v oblasti vztahů mezi manžely, vyživovací povinnosti mezi manžely, výživného rozvedeného manžela, zastupování v soudním řízení, vypořádání jejich majetkových poměrů a jejich bydlení pro dobu po rozvodu manželsví včetně sepisu příslušných smluv. Nově můžete využít i rozvod z pohodlí domova - tzv. rozvod online na www.rozvodonline.cz.

Nezletilé děti, péče, výživné

Právní poradenství v oblasti výchovy (výlučná péče jednoho z rodičů, sřídavá péče), výživy nezletilých dětí, úprava styku s nezletilými dětmi.

Občanské právo

Právní poradenství v oblasti závazkového práva, vlastnických a spoluvlastnických vztahů, zpracování smluv, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení (podávání návrhů i prostřednictvím elektronického platebního rozkazu), zastupování v rozhodčím řízení, vymáhání pohledávek.

Obchodní právo

Právní poradenství v oblasti závazkových vztahů, zpracování smluv, zastupování při obchodních jednáních, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení (podávání návrhů i prostřednictvím elektronického platebního rozkazu), zastupování v rozhodčím řízení, vymáhání pohledávek.

Vymáhání pohledávek

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti vymáhání pohledávek, mimosoudní řešení sporů, zastupování v exekučním řízení, zastupování ve věci výkonu rozhodnutí.

Společnosti, zakládání, změny, družstva

Právní poradenství v oblasti společností a jejich zakládání, podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz skutečností z obchodního rejstříku a zastupování v řízení, zastupování při jednáních na valných hromadách, převody podílů, konzultační činnost.

Nemovitosti

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti převodu nemovitostí (koupě a prodej, darování), posuzování návrhů smluv, zpracování smluv, podávání návrhů na zápis do katastru nemovitostí, zastupování při jednání s katastrálním úřadem.

Byty, bytové právo, nájem

Právní poradenství a konzultační činnost v oblasti bytového práva, vlastnických a spoluvlastnických vztahů k bytovým a nebytovým jednotkám, v oblasti převodů vlastnictví bytových a nebytových jednotek a výkonu vlastnického práva k bytovým a nebytovým jednotkám, mimosoudní řešení sporů, zastupování v soudním řízení, vymáhání pohledávek společenství vlastníků jednotek za vlastníky, zastupování v soudním řízení, zastupování v rozhodčím řízení.

Kolik zaplatíte?

Pro bližší informace mě můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo zavolejte + 420 608 740 551.

Your message has been sent successfully! Po zaslání Vás budu kontaktovat.

Tip:

Uspořádejte si své majetkové vztahy před uzavřením manželství.

Mgr. Iva Jelínková

Odešli email

Máte právní problém?

Zavolejte na:
+420 608 740 551

On-line konzultace jsou dostupné i přes WhatsApp s tím, že odměna za konzultaci se platí předem bezhotovostním převodem na bankovní účet.

nebo vyplňte formulář.